Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

องค์กรประสิทธิภาพสูง

‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง  

‘นาวาอากาศเอก อธิคุณ’ ประกาศ นำ อพท. ขึ้นเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance Organization) สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ‘รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา’ ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน…