Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

อพท

อพท. ยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เร่งประกาศพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท. เร่งเครื่องก่อนประกาศ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เป็นพื้นที่พิเศษสิ้นปีนี้ ยกทีมลงพื้นที่เปิดเวทีแจงร่างแผนการดำเนินโครงการฯ และรับฟังความเห็นจากทั้ง 3 จังหวัด สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ย้ำแผนงานต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วน…

อพท. ช่วยผู้พิการ

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. และนางสาวพานิณี สุขสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน…

อพท.ประกาศเจตจำนง

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ร่วมแสดงพลัง…

อพท. ดัน ‘สุโขทัย’ ติดลมบน ‘เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์’

อพท. ผลักดัน “สุโขทัย” ขึ้นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เน้นชุมชนได้ประโยชน์ มีรายได้และมีส่วนร่วม ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก ปีนี้เตรียมเสนอ “ตำบลเมืองเก่า” ขึ้นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100…

อพท. เตรียมความพร้อมประกาศ “บางกะเจ้า” ขึ้นพื้นที่พิเศษ

อพท. เตรียมพร้อมประกาศ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่พิเศษฯ เดินหน้าสร้างการรับรู้ภาคีเครือข่ายลุย 2 โครงการ ศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่สากล คาดเร็วสุดสิ้นปีนี้เสนอ ครม.…

ร่วมระดมความคิด

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานการประชุมภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก นำผู้บริหาร อพท. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ…

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19 บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ผนึกพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ซัพพลายเชนช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังพ้นโควิด-19 นำเสนอชุมชนท่องเที่ยวในช่องทางการขายผ่านบริษัทนำเที่ยวภายใต้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8…

‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง  

‘นาวาอากาศเอก อธิคุณ’ ประกาศ นำ อพท. ขึ้นเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance Organization) สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ‘รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา’ ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน…

อพท. เตรียมผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ช เสริมแกร่งสินค้าชุมชน

ผู้อำนวยการ อพท. มอบทุกสำนัก ปรับแผนเน้นสร้างโครงการที่ช่วยเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2 ล่าสุดเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาช่องทางส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่พิเศษในรูปแบบของ อี-คอมเมิร์ช…

รับตำแหน่ง

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. เป็นวันแรก…