BWG เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมงานเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่การบำบัด การกำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ทางด้านพลังงานทดแทน และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะจากกากอุตสาหกรรม สร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสถานที่จริง เพื่อต่อยอดการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติงานที่แท้จริงในอนาคต ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี