สัมมนาวิชาการ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ อายุรแพทย์ที่ปรึกษาด้านโรคติดเชื้อภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ” ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ  เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า