BWG ร่วมส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน Safety Day

  

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมกิจกรรม Safety Day ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรและเจ้าของกิจการ รวมทั้งตัวแทนระดับบริหารของผู้รับเหมาย่อย รับรู้และตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พร้อมรณรงค์เกี่ยวกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม งานนี้ BWG ที่เชี่ยวชาญทางด้านวัตกรรมในการกำจัดกากอุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบ ส่งกำจัด นำมาบำบัด กำจัดและการแปรรูปนำมาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน เรียกได้ว่า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกันเป็นอย่างมาก ณ โรงแรมอโนมา เมื่อเร็วๆ นี้