BWG Open House

 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ ร่วมงาน Open House เพื่อเปิดโอกาสสร้างงานสร้างเด็กยุคใหม่ โดยเปิดบูธรับสมัครงานหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น 1.เทคนิคอุตสาหกรรม 2.ช่างกลโรงงาน 3.ช่างเชื่อม 4.ช่างยนต์ 5.ไฟฟ้ากำลัง สำหรับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เทคนิคปริทรรศน์ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเบตเตอร์ บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากเหล่าน้องๆ อาชีวะศึกษากันอย่างคึกคัก ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี