ธนชาตหนุนสังคมไร้เงินสด

ธนชาตหนุนสังคมไร้เงินสด ชวนลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต – QR Code รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ “Go Cashless Get Cash back ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” ของกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ใช้บัตรเดบิต หรือ QR Code ด้วย Thanachart Connect โมบายแอพ ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับร้านค้าที่ร่วมรายการในช่วงเทศกาลตรุษจีน รับเงินคืน 5% หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยลูกค้าธนชาตสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2562   และสงวนสิทธิ์เงินคืน 1 สิทธิ์/บัตรเดบิต 1 ใบ