BWG ลงนาม “ส่งเสริมการจัดทำฟุตพริ้นท์

ชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงงานนำร่อง “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 8” กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงค์ของการดำเนินธุรกิจในการวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่มิติของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้