นู สกิน คว้ารางวัลเกียรติยศ

“นู สกิน” คว้ารางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” (BEST PRACTICE AWARDS 2019) ประเภทองค์กร สาขาบริหารธุรกิจและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล  รางวัลแห่งเกียรติยศนี้ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรพลังแห่งความดี ตามปณิธานของ นู สกิน ที่ประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติ  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ