ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ เปิดบริการทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน “ศูนย์ทันตกรรม        รพ.กรุงเทพ เปิดบริการทันตกรรมประดิษฐ์อวัยวะเทียมบริเวณขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial Prosthesis) เพิ่มทางเลือกในการรักษา เติมเต็มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ” ทั้งนี้ ทันตแพทย์ต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านประกอบกัน เพื่อประดิษฐ์หรือสร้างอวัยวะเทียมเกี่ยวกับขากรรไกร ใบหน้า และช่องปาก ช่วยแก้ไขความผิดปกติให้ผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง หรือพิการมาตั้งแต่กำเนิด ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมี ทพญ.สุชาดา ก้องเกียรติกมล และ ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาบูรณะช่องปากและใบหน้า ร่วมให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Dental Lab Room  ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ