เฟดเอ็กซ์ชูนวัตกรรมโลจิสติกส์ รับการขยายตัวธุรกิจเอสเอ็มอีและอี-คอมเมิร์ซ

จีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีคือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านรายหรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 99% ของธุรกิจทั้งหมดของไทย3 สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มากกว่า 36% และมีการว่าจ้างงานกว่า 10 ล้านคน เพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีและอี-คอมเมิร์ซที่กำลังขยายตัว เติบโตได้มากยิ่งขึ้น เราต้องสนับสนุนเอสเอ็มอีให้มุ่งพัฒนาธุรกิจ และก้าวสู่ผู้ประกอบการระดับโลกด้วยการรุกธุรกิจการค้าข้ามเขตแดน”

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก สาเหตุหลักคือการขาดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มผลิตผล ประสิทธิภาพ และศักยภาพรองรับการเติบโต ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองว่าการค้าอี-คอมเมิร์ซข้ามเขตแดนนำมาซึ่งปัญหาการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า การขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตในต่างประเทศได้

ขณะเดียวกัน พิธีการศุลกากรที่ล้าสมัย ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีต้นทุนสูงทำให้ผู้ประกอบการเผชิญกับความยากลำบากในการแข่งขันเนื่องจากปัญหาเหล่านั้นทำให้การขนส่งล่าช้าและเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรม

ดังนั้น เราจึงต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้รับมือกับความท้าทายเหล่านี้ โดยปัจจัยหลัก 4 ประการที่กำลังขับเคลื่อนการค้าทั่วโลกได้แก่การเติบโตของอี-คอมเมิร์ซ โลกาภิวัตน์ด้านการค้า ซัพพลายเชนที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงและสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง

“ที่เฟดเอ็กซ์ เราคิดค้นนวัตกรรมและนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านการขนส่งที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการค้าข้ามเขตแดนของเอสเอ็มอี เช่น FedEx Electronic Trade Documents (ETD) ช่วยสร้างระบบเอกสารอัตโนมัติสำหรับพิธีการศุลกากร FedEx Web Services คือการสนับสนุนการขนส่งระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับความต้องการทางธุรกิจทำให้การขนส่งไปยังปลายทางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้ประกอบการยังสามารถเลือกวิธีการขนส่งได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของพวกเขา ตั้งแต่ FedEx International Priority ไปจนถึง FedEx International Economy

นอกจากนี้ FedEx Cross Border ยังมีการแนะนำและการบริการด้านกระบวนการชำระเงินที่ปลอดภัยและการตั้งราคาแบบหลายสกุลเงินด้วยการใช้กลยุทธ์ซัพพลายเชนดิจิทัลที่มุ่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในตลาดระดับโลก” จีน่า แกลวิน กล่าวเสริม

เฟดเอ็กซ์ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการค้าออนไลน์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความสะดวกง่ายดายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริการเหล่านี้มีเป้าหมายช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและทำให้เกิดความสะดวกสบายที่สุด พร้อมกับประหยัดเวลาและเงินทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคต