รพ. กรุงเทพ จัดกิจกรรม “อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก”

นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ  และ นพ.ภาคภูมิ  จุลภูมิพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน “อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก” ห่วงผู้สูงอายุลื่นหกล้ม เสี่ยงบาดเจ็บทางสมองและกระดูกสะโพกหัก รณรงค์ลูกหลานร่วมป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตสูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุ โดยมี นพ.เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุ และ นพ.ประณต นิพัทธสัจก์ ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท นพ.เอกจิต ศิขรินกุล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พญ.ธันยาภรณ์ ตันสกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.พัณณิดา วัฒนพนม ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและจำลองสถานการณ์การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุสะโพกหัก ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ