PLANET โชว์ระบบรักษาความปลอดภัย ด้านธุรกรรมการเงิน

 นายสาธิต รัฐเลิศกานต์  ( แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย ) รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET  Mr. Chin Leong Wong (แถวหน้าที่ 5 จากขวา ) ผู้แทนจากบริษัท nCipher Security ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการสร้างความเชื่อมั่นและการรักษาสินทรัพย์ทางดิจิทัลของบริษัทชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกันในงานสัมมนา ในหัวข้อ “Enabling Trust for Critical Business Applications – Digital Signing” โดยบริษัทฯได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Proven Digital Signing Solutions) เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงลายเซ็นบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในทางธุรกรรมการเงินและทางกฏหมาย ให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือสูงสุด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก