PLANET มั่นใจ กำไรโตต่อเนื่อง

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯมองภาพรวมธุรกิจในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจาก รายได้จากการขายสินค้าและบริการมีทิศทางที่ดี ทำให้มีโอกาสที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2562 ได้ ขณะที่รายได้ในปีนี้ตั้งเป้าหมาย เติบโต 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือแตะระดับ 1,000 ล้านบาท