เอสซีจี กับการปรับตัวรับสังคมสูงอายุ

ปรับตัวอย่างไร? ในวันที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

อีกหนึ่งทัศนะจาก “เอสซีจี” ใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังคน-พัฒนาสินค้าบริการตอบโจทย์ตลาด

[wonderplugin_video iframe=”https://youtu.be/uNTIAVi01mo” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://kaoupdate.com/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]