BWG ส่งต่อความรู้ “สอนน้องรักวิทย์ปี 3”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานบริษัทฯ ออกสตาร์ทให้ความรู้แก่น้องๆ จากโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนวัดบุรีการาม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาร่วมเรียนรู้เปิดประสบการณ์ในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “สอนน้องรักวิทย์” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3

โดยพี่ๆ ชาวเบตเตอร์ฯ ตั้งใจร่วมกันส่งต่อความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเริ่มด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่างๆ ทั้งยังได้ทำการทดสอบไขมันในอาหารโดยการใช้กระดาษไข ทดสอบแป้งในอาหารโดยใช้สารละลายไอโอดีกันอีกด้วย ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้