เบตเตอร์ กรุ๊ป ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปีที่ 7

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวปีที่ 7 “เบตเตอร์ รักษ์โลก-ลดโลกร้อน” ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์ฯ โดยปีนี้แบ่งการปลูกออกเป็น 4 โซน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งศูนย์ฯ ซึ่งต้นไม้ 1ต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9 กิโลกรัม/ปี ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมสระบุรี