AKP คว้า CSR DIW Continuous Award 2562

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตาเผากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงาน “สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562” หรือ “Eco Innovation Forum” ภายใต้แนวคิด Circular Economy สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและความตั้งใจขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยการยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้