ซัมซุง ร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรม “ซัมซุงอาสาฯ พาครอบครัวมาทำดี”

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัว และต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กร ทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามวิสัยทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ซัมซุงจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Samsung Volunteer ซัมซุงอาสาฯ พาครอบครัวมาทำดี” นำพนักงานและครอบครัวกว่า 70 ชีวิต ลงพื้นที่ปรับปรุงโรงเรียนบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในบริเวณตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งแรกของโรงเรียนแห่งนี้

โรงเรียนบ้านสวนส้มเป็นโรงเรียนแบบพหุสังคมที่ก่อตั้งในปี 2527 และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 35 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 258 คน ที่เป็นทั้งชาวไทย ลูกผสมไทย-กัมพูชา และชาวกัมพูชาแท้ๆ และมีคุณครูอีก 8 คน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน โรงเรียนจึงไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงโรงเรียนอย่างที่ควรจะเป็น ทำให้สถานศึกษาขาดการดูแลเป็นเวลากว่า 10 ปี ส่งผลให้พื้นที่หลายจุดในโรงเรียนเกิดความชำรุด ทรุดโทรม ไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ รวมไปจนถึงการชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงทราบถึงความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของโรงเรียน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ผ่านการดำเนินโครงการ Samsung Volunteer” ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ซัมซุงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชวนสมาชิกในครอบครัวมาทำความดีด้วยกัน ผ่านการทำกิจกรรม “ซัมซุงอาสาฯ พาครอบครัวมาทำดี” นอกจากพนักงานจะได้ลงมือลงแรงช่วยปรับปรุงโรงเรียนแล้ว ยังทำให้พวกเขาได้ใช้เวลากับคนที่ตัวเองรัก และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับครอบครัวอีกด้วย”

กิจกรรม “ซัมซุงอาสาฯ พาครอบครัวมาทำดี” มีพนักงานซัมซุงและครอบครัวกว่า 70 ชีวิตที่ขออาสามาร่วมปรับปรุงโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทาสีห้องน้ำที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ การบริจาคเครื่องเล่นใหม่พร้อมบูรณะเครื่องเล่นชุดเก่าในสนามเด็กเล่น การมอบหนังสือและปรับปรุงห้องสมุดที่ถูกปิดไม่ให้ใช้บริการมานานเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ การร่วมทำแปลงเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่นักเรียน การมอบสมาร์ททีวีเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ซึ่งบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้ มีทั้งคู่ พ่อ/แม่-ลูก พี่-น้อง สามี-ภรรยา เพื่อนสนิท และลุงป้าน้าอาที่จูงมือมาพร้อมกับหลาน

กิจกรรม “ซัมซุงอาสาฯ พาครอบครัวมาทำดี” มีพนักงานซัมซุงและครอบครัวกว่า 70 ชีวิตที่ขออาสามาร่วมปรับปรุงโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทาสีห้องน้ำที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ การบริจาคเครื่องเล่นใหม่พร้อมบูรณะเครื่องเล่นชุดเก่าในสนามเด็กเล่น การมอบหนังสือและปรับปรุงห้องสมุดที่ถูกปิดไม่ให้ใช้บริการมานานเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ การร่วมทำแปลงเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่นักเรียน การมอบสมาร์ททีวีเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ซึ่งบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้ มีทั้งคู่ พ่อ/แม่-ลูก พี่-น้อง สามี-ภรรยา เพื่อนสนิท และลุงป้าน้าอาที่จูงมือมาพร้อมกับหลาน

โครงการ Samsung Volunteer” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน โดยโครงการริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหล่าอาสาสมัครจากซัมซุงได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมเป็นเวลากว่า 10,000 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นจำนวนกว่า 10,000 คน และซัมซุงยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง