กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์จากสถานทูตฝรั่งเศส

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เข้ารับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์เชอวาลีเย เลฌียงดอเนอร์ ชั้นอัศวิน (Chevalier de la Légion d’honneur) จาก ฯพณฯ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ถือเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1802 หรือพุทธศักราช 2345 โดยจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต เพื่อตอบแทนคุณงามความดีในการรับใช้ประเทศชาติ ในฐานะพลเรือนหรือทหาร โดยพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย