แอมเวย์รับรางวัล “องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับโกลด์”

จากผลความสำเร็จของโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูทำให้ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562” ในระดับ โกลด์ (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2019) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM)

นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นรับมอบรางวัลจาก มร. เกรกอรี บาสเตียน ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมี มร. ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี  รางวัลนี้จะมอบให้กับองค์กรสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น ซึ่งแอมเวย์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่กับการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน