“โออิชิ” สนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

สิ่งสำคัญที่ทำให้โออิชิประสบความสำเร็จและยืนหยัดมาได้จนถึง 20 ปี นอกจากความใส่ใจในคุณภาพ ความมุ่งมั่นพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว “โออิชิ กรุ๊ป” ยังประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม และที่สำคัญคือ “การให้” ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม

ซึ่งในโอกาสที่โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”  ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาถึงปีที่ 20  “โออิชิ” ในฐานะบริษัทในเครือจึงร่วมสนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว  ปีที่ 20” โดยไทยเบฟเริ่มต้นโครงการในปีนี้ด้วยการนำคาราวานผ้าห่มผืนเขียวออกเดินทางสู่ภาคเหนือ เพื่อไปแบ่งปันไออุ่นให้กับพี่น้องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านแม่นาจร โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี  และคณะผู้บริหารไทยเบฟฯ ไปร่วมส่งมอบ

สำหรับกิจกรรมการส่งมอบผ้าห่มในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ซึ่ง “โอชิชิ” ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม นำโดย คุณมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จึงขอร่วมเติมพลังและความสดชื่นให้กับชาวบ้านและน้อง ๆ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่นาจร ภายใต้โครงการ “ให้” ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ขาดแคลน โดยไปตั้งซุ้มแจกเครื่องดื่ม “โออิชิกรีนที” หลากหลายรสชาติ และซุ้มทอด “โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า” เมนูยอดนิยม เปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นให้กับพี่น้องชาวแม่แจ่มได้

          คุณมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โออิชิใส่ใจดูแลสังคมมาตลอด ซึ่งองค์กรเราดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ให้” ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ขาดแคลน อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น ครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อบริษัทพี่ใหญ่อย่างไทยเบฟฯ มาเติมไออุ่นให้กับพี่น้องในภาคเหนือ น้องเล็กอย่างโออิชิจึงมาร่วมแบ่งปันความอิ่ม อร่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นให้พี่น้องชาวเหนือได้ลิ้มรสความอร่อยกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ

ความสำเร็จทางธุรกิจและการเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจผู้บริโภคไม่ใช่เพียงเป้าหมายเดียวขององค์กร แต่โออิชิกรุ๊ปยังมุ่งมั่นใส่ใจชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน