โรงพยาบาลพระรามเก้า รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม ให้กับ นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ในนาม บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบริการโปร่งใส จากกรมการค้าภายใน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์