กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการนิติศาสตร์เพื่อสังคม”

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การมอบทุนฝึกงานต่างประเทศและในประเทศ กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” เพื่อให้นิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสในการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ด้านนิติศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและการบริหารความแตกต่าง ผ่านการมีส่วนร่วมของนิสิต ให้เกิดการบูรณาการ ส่งเสริม และต่อยอดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์  คณบดี ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี ด้านวิจัย บริการวิชาการและกิจการสังคม และคณะอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงาน ณ ห้องลอนดอน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ