บิ๊กซี จัดงาน Big C Golf Charity 2020 ครั้งที่ 3

นายปฐพงศ์  เอี่ยมสุโร  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน “แข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิ บีเจซี ครั้งที่ 3” (Big C Golf Charity 2020) เพื่อนำรายได้สมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ให้กับเยาวชนไทยและสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรและคู่ค้า โดยมีคู่ค้าของบิ๊กซีให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ