AKP เปิดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในงาน “COMMART X PRO 2020”

วันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมเปิดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในงาน “COMMART X PRO 2020” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563 เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา