มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 13,000 ชิ้น แก่กระทรวง พม.

มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย นายศรีภพ สารสาส กรรมการ และ รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 13,000 ชิ้นแด่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้พิการที่ขาดแคลนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19