ตลาดจริงใจ เปิดพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศด้านการส่งออกสินค้าผัก-ผลไม้ทั้งค้าขายในประเทศและต่างประเทศ “ตลาดจริงใจ (Farmers’ Market)” บริหารโดยยึดมั่นหัวใจหลัก ‘สุขใจ ภูมิใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ ภายใต้การดูแลของ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป

ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยวางคอนเซปต์ให้เป็นตลาดผัก ผลไม้สด และอาหารท้องถิ่นจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อจำหน่ายให้กับคนในจังหวัด ในรูปแบบ ‘ปลูกโดยคนบ้านเฮา เพื่อคนบ้านเฮา’ จึงขอร่วมยืนหนึ่งเป็นกำลังใจในการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยยังคงมีรายได้ และเปิดพื้นที่ในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้ค้าขายสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงผู้บริโภคทั้งช่องทางออฟไลน์-ออนไลน์ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) มีทั้งหมด 15 สาขา ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาแม้ในยามเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 สมาชิกผู้ค้าของตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) ยังสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ พร้อมได้รับการดูแลวางมาตรการด้านความปลอดภัย ทำให้พ่อค้าแม่ค้ายังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  มีช่องทางในการระบายสินค้า

ตลาดจริงใจมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานจัดซื้อประจำภูมิภาคและส่วนกลางให้คำแนะนำ ช่วยเหลือทั้งด้านการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านอาหารท้องถิ่น การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกลุ่มเกษตรกรในการสร้างผลผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การบริการจัดการระบบ Supply Chan ร่วมวางแผนผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภค เช่น ผักสลัด กลุ่มเมล่อน การผลิตผัก-ผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารพิษ ได้มาตรฐาน GAP การพัฒนาแพคเกจจิ้งบรรจุสินค้าโดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ปรับดีไซน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเหมาะแก่การจัดส่ง

และภายในตลาดจริงใจทุกแห่งงดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเพื่อลดปริมาณขยะและลดโลกร้อน  การให้คำแนะนำการบริหารจัดการสินค้า เช่น จัดเรียงสินค้า การเก็บสต็อกสินค้า จนไปถึงการขายผลผลิตให้กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร การค้าขายผลผลิตระหว่างร้าน และการนำผลผลิตเด่นดังของท้องถิ่นมาจำหน่ายในตลาดกรุงเทพฯ เช่น ผลไม้ฤดูกาล ผักท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ศูนย์กลางให้เกษตรกรได้สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อจะได้ทราบความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการผัก-ผลไม้ชนิดใด เพื่อจะได้นำไปปรับเปลี่ยนวางแผนการปลูกได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบจากการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  ทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้เช่นเดิม มีปริมาณผลผลิตคงค้างภายในประเทศจำนวนมาก  ทำให้ขาดทุนและขาดรายได้ ตลาดจริงใจทุกสาขาทั่วประเทศ จึงยังคงเดินหน้าตั้งตนเป็นพื้นที่สำคัญเข้าช่วยเหลือเกษตรกร และขับเคลื่อนให้ธุรกิจภาคเกษตรก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสินค้าเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งผัก ผลไม้ทุกชนิด จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคสามารถมาจับจ่ายผัก ผลไม้ อาหารท้องถิ่นที่มีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยตลอด ซึ่งเราได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้ากลุ่มเกษตรได้ทั้งที่หน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชั่น Line@ เช่น @jingjaichiangmai ,@jingjaimarket_udon, @jingjai_nakhornsri, @jingjai_suratthani, @jingjai_CWN, @jingjai_westgate เป็นต้น มีบริการส่งถึงบ้านและคิดค่าส่งตามระยะทาง

ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น! ที่ตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) ทั้ง 15 สาขา ใกล้บ้านคุณ ได้ที่ เซ็นทรัลพลาซาสาขาเชียงราย,เชียงใหม่, อุดรธานี,นครราชสีมา,แจ้งวัฒนะ, เวสต์เกต, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น ท็อปส์พลาซ่า สาขา พะเยา,  สิงห์บุรี, พิจิตร, อุดรธานี และโรบินสันสาขาสุพรรณบุรี เราเชื่อว่ากำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคนจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน