เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งความห่วงใยให้เด็กและจิตอาสา

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดย นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ ผู้จัดการสำนักงานบริหารแบรนด์ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำนวน 22,500 มิลลิลิตร และหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายในชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างลงพื้นที่ดูแลเยาวชนและช่วยเหลือสังคมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ