เชฟรอน สนับสนุนกรมควบคุมโรค

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ขวาสุด) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้แล้วสภาพดีพร้อมชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 394,620 บาท ให้กับนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุนกรมควบคุมโรคในภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เชฟรอนได้มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้แล้วสภาพดีพร้อมชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 394,620 บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive pressure) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จบนรถตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน 6 จังหวัดภาคใต้ เข้าถึงการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง โดยตู้ตรวจเชื้อดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้รับการตรวจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง จึงช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที