สมอ. ขานรับวิถีปกติใหม่ คลอดมาตรฐาน “หน้ากากผ้า”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มอบหมายให้ สมอ. จัดทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มอลออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวจาก สมอ. ได้แก่ ดีดีดี แอลกอฮอล์เจล ของนางสาวเรณู  แก้วตา ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดลำพูน และนางสาววรรณภัสสร  สันติธรรมสุททิ์ ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับการรับรองเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า มผช. 1555/2563 เพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ประชาชนก็ยังต้องป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จึงขอฝากถึงประชาชนให้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว”

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ผลิตชุมชนเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องการยกระดับผู้ผลิตชุมชน ให้สามารถทำสินค้าได้มาตรฐานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน และพร้อมที่จะยกระดับตนเองสู่มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วกว่า 1,500 มาตรฐาน และได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนตามมาตรฐานดังกล่าวกว่า 13,000 ราย