มาสเตอร์การ์ด เผยข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและการท่องเที่ยวทั่วโลกให้กลับคืนมา

ข้อมูลจากรายงาน 2 ฉบับของมาสเตอร์การ์ด ซึ่งได้วิเคราะห์การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริโภคเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 รวมถึงการเตรียมตัวเพื่ออนาคต เผยว่า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติ  โควิด-19 กำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิงที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว

Sailing Against the Wind คือรายงาน 1 ใน 2 ฉบับที่รวมรวบกรณีศึกษาจาก 6 อุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ร้านอาหารและภัตตาคาร การเงิน การค้าปลีกขนาดใหญ่ สุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว และรัฐบาล ซึ่งได้เน้นถึงแผนดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วย อย่างการจับกลุ่มธุรกิจตามประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดกลุ่มผู้บริโภค และการจัดทำกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ตัวอย่างที่ถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษายังครอบคลุมถึงภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมในการใช้ข้อมูล เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพ

“ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด-19 เป็นเวลานานกว่าธุรกิจในภูมิภาคอื่น ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีเข็มทิศที่จะสามารถช่วยชี้ทางไปสู่การเติบโตได้ ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายกำลังมองหาทิศทางเหล่านี้ผ่านการใช้ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มการตลาดที่สำคัญ”

นายโดนัลด์ ออง รองประธานกรรมการอาวุโส ที่ปรึกษามาสเตอร์การ์ด ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เที่ยวใกล้บ้านมากขึ้น

หลังจากที่รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว รายงานอีกหนึ่งฉบับของมาสเตอร์การ์ดที่มีชื่อว่า Mastercard Recovery Insights: Travel Check-In ที่ได้ระบุถึงแนวโน้มหลักๆ ในประเทศในกลุ่ม G20 ซึ่งสะท้อนถึงภาพรวมของการใช้จ่ายของผู้คน รายงานระบุว่า ผู้คนหันไปใช้จ่ายตามร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากขึ้นเนื่องจากผู้คนเดินทางและใช้จ่ายใกล้บ้านมากขึ้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมที่ไม่ได้ระบุตัวตนผ่านเครือข่ายของมาสเตอร์การ์ดพบว่า ประเทศอิตาลี รัสเซีย และฝรั่งเศสสามารถฟื้นตัวด้านการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ซึ่งหลักๆ เป็นผลมาจากการที่ประเทศในสหภาพยุโรปเปิดพรมแดนอีกครั้ง แต่ในทางตรงกันข้าม การฟื้นตัวด้านการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยภายในประเทศมากกว่าความปลอดภัยในการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค

แนวโน้มสำคัญจากรายงาน Mastercard Recovery Insights: Travel Check-In ได้แก่:

  • ผู้คนใช้จ่ายใกล้บ้านมากขึ้น: ผู้บริโภคเริ่มออกไปใช้จ่ายนอกบ้าน แต่ยังคงระมัดระวังตัว จึงจับจ่ายแค่เพียงกับร้านค้าในพื้นที่ใกล้บ้านเท่านั้น
  • โรงแรมบูทีคกลายเป็นที่นิยม: นักท่องเที่ยวเลือกที่จะพักผ่อนตามโรงแรมขนาดเล็กมากขึ้น ทำให้ยอดใช้จ่ายที่โรงแรมบูทีคมีปริมาณสูงขึ้น ปัจจุบันโรงแรมขนาดเล็กทั่วโลกมีอัตราการฟื้นฟูเร็วกว่าโรงแรมขนาดใหญ่กว่า 50%
  • การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจฟื้นตัวได้ดีกว่า: จากการวิเคราะห์ข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิตพบว่า ยอดใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ ทั้งตั๋วเครื่องบินและบริการเช่ารถ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการเดินทางเพื่อธุรกิจ

มาสเตอร์การ์ดตั้งใจที่จะช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหาร แบรนด์ของผู้บริโภค และอีกมากมายในการก้าวข้ามผ่านปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 เสมอมา จนตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งได้รวมถึงการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญให้แก่รัฐบาลและธุรกิจขนาดเล็กเพื่ออัพเดตข้อมูลด้านเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนับเป็นสิ่งสำคัญในการที่บริษัทและชุมชนทั่วโลกจะประสบความสำเร็จในระยะยาว