ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรางวัล “fitwel Award” ระดับสูงสุด 3 ดาว แห่งแรกในเอเชีย