“ไอยรา แพลนเน็ต” ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ปีที่ 3

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ร่วมส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบางพึ่ง ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมบริจาคงบ 200,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ทำแปลงเกษตร และอื่นๆ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิ CCF ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานพื้นที่เข้าให้ความรู้ ตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆด้วยเช่นกันเพราะเด็กทุกคนควรได้รับการดูแลสุขอนามัยที่ดี สร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับเยาวชนไทย
นำทัพส่งมอบคุณค่าสู่สังคม โดยผู้ใหญ่ใจดีบิ๊กบริหาร “ดร.กัมปนาท บุญราศรี – เมย์ลดา บุญราศรี“ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ คณะผู้บริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด และทีมนักธุรกิจ สุขใจยิ่งนักและยังคงมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าสู่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่องตลอดไป
“ไอยรา แพลนเน็ต” มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างแบรนด์สีขาว ที่มุ่งเน้นหลักการ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” We Care We Share We Grow