“โออิชิ” จัดงานฉลอง 21 ปี เร่งสปีด สู่ New Normal

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น จัดงานฉลองครบรอบ 21 ปี ในคอนเซปต์ “โออิชิ ติดปีก” เร่งสปีด สู่ New Normal บินให้ไกล ไปให้ถึงจุดหมาย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ, นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มาร่วมในพิธี ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์