เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ คว้ารางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทกิจการขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ จากนายทศพล ทังสุบุตร  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากการส่งโปรแกรม SCG Smart Logistics เข้าประกวดโครงการ IP Champion 2020 ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)” โดยโปรแกรม SCG Smart Logistics เป็นนวัตกรรมที่มีความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสียงของพนักงานขับรถในด้านความเร็ว การพักผ่อน และการจอดไหล่ทาง หรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการตรวจจับการจอดติดเครื่องยนต์และการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความปลอดภัย รวมทั้งต้นทุน และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนบนท้องถนนอย่างยั่งยืน