บิ๊กซี ยิ้มรับคำขอบคุณงาน “บิ๊กซี ชวนกิน ชวนเที่ยว”

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ตัวแทนโดย นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ จาก กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า ร่วมขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ให้การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเปิดร้านจำหน่ายสินค้า โดยไม่คิดค่าพื้นที่ ในงาน “บิ๊กซี ชวนกิน ชวนเที่ยว” ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริ ชั้น 1 โซนพลาซา โดยเป็นไปตามแนวทางที่บิ๊กซีต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสได้นำสินค้าหลากหลายประเภทเข้ามาจำหน่าย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าตกแต่งบ้าน ต้นไม้ประเภทต่างๆ ฯลฯ สำหรับภาพรวมจากการจัดงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ประกอบการที่มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้า ทำให้สามารถขยายช่องทางการทำตลาด สร้างการรับรู้ร้านค้า เพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ตลอดจนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ได้ซื้อสินค้าหลากหลาย เกิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ในโซนกิจกรรมมากขึ้น