ฝากเงินวันออมแห่งชาติรับกระปุกที่ระลึก 107 ปีธนาคารออมสิน

เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันออมแห่งชาติ” ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมในวันสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงจัดทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษ โดยในปีนี้เป็น “กระปุกออมสิน 107 ปี ธนาคารออมสิน” มอบให้ผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ เท่านั้น ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ