AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง “Digital Reliability Platform”

AVEVA ผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม พร้อมด้วยธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและเป็นคู่แข่งที่สำคัญในเอเชีย แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Digital Reliability Platform หรือ DRP โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Asset Performance Management หรือ APM) แบบครบวงจร เพื่อคาดการณ์สุขภาพอุปกรณ์ (equipment health) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับมาตรฐานการบํารุงรักษาระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อขจัดเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด

AVEVA และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจีผสานความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม DRP ขึ้นมา และความร่วมมือครั้งนี้ยังมีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัลในวงกว้างให้เป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และก้าวไปสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทั้งนำระบบแก้ปัญหาด้วยแพลตฟอร์ม DRP ออกสู่ตลาด

ความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรเป็นเรื่องสำคัญในวงการธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี การหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิดจะเกิดผลเสียต่อห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจปิโตรเคมีอย่างมาก ดังนั้นการริเริ่มเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัลจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจเข้าใจความเสี่ยง โดยสามารถควบคุมข้อมูลเพื่อสร้าง และใช้ระบบการแก้ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร (APM) ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรตัวสำคัญและคาดการณ์การล้มเหลวได้ โดยจะนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้การหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิดเป็นศูนย์ได้ ระบบแก้ปัญหานี้จะผสานข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแสดงสถานะของโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อคาดการณ์การซ่อมบำรุงและการแก้ปัญหา

คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี เพราะความเชื่อถือได้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจเรา ด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรมของ Digital Reliability Platform เราจึงมั่นใจว่า เราจะสามารถขจัดความเสี่ยงทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดจากเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด  เราได้เฟ้นหาพันธมิตรและ AVEVA เป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถจัดหาระบบแก้ปัญหาได้แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การปฏิบัติการ และการซ่อมบำรุง  อีกทั้งเราผนวกฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ปัญญาประดิษฐ์ AI การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) รวมเข้ากับการแก้ปัญหาที่ทำได้จริง ซึ่งจะช่วยผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้นและพัฒนาประสิทธิภาพของเราอีกด้วย”

และยังเสริมว่า “มากกว่านั้น ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงการเปิดตัว DRP ออกสู่ตลาด และจะกลายเป็นระบบการแก้ปัญหาดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและไม่เหมือนใครเป็นรายแรกในตลาด ซึ่งจะรวมทั้งเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและข้อมูลเฉพาะทางอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน”

Ravi Gopinath ตำแหน่ง Chief Cloud Officer and Chief Product Officer บริษัท AVEVA กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านกลยุทธ์ของเรากับทางธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจีจะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าผ่านการเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัล  เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือครั้งนี้ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ด้านงานปฏิบัติการ และทำให้เหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดเป็นศูนย์ โดยรักษาให้เครื่องจักรเกิดเสถียรภาพอย่างสูงสุดด้วยคาดการณ์การเสียของเครื่องจักรและการบำรุงรักษาตามกำหนด  การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน”

Digital Reliability Platform จะผสานนวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์ความรู้อันช่ำชองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการแข่งขันให้แก่วงการอุตสาหกรรม