พีอาร์ไนน์ ยืนหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ! คว้ารางวัลระดับโลก Monde Selection 3 ปีซ้อน

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยืนหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ โดยการคว้า 2 รางวัลเหรียญทองระดับโลก Monde Selection ถึง 3 ปีซ้อน 2018 – 2020 ของสถาบัน Monde Selection ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลก บีเอ็ม-ไนน์ BM-9 “จุลินทรีย์เพื่อชีวิต” และ กาแฟเอ็ม-ไนน์ คอฟฟี่ พลัส M-9 Coffee Plus กาแฟสูตรผสมรังนก  ภายใต้แบรนด์ PR9 ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท พีอาร์ไนน์ ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ในการดูแลสุขภาพย่างแท้จริง รางวัล Monde Selection นี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันและตอกย้ำความสำเร็จว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PR9  ทั้ง “บีเอ็ม-ไนน์ BM-9 และ กาแฟเอ็ม-ไนน์  M-9 Coffee Plus” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและวัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น รวมถึงรสชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์และความมั่นใจต่อผู้บริโภค เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตและนำพาผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก

ความภาคภูมิใจในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงอยากส่งต่อสู่ผู้บริโภคและนักธุรกิจพีอาร์ไนน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามเจตนาอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นผู้คนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของท่าน ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together”