นักศึกษาจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ GHB Creative Innovation Contest

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลรางวัล “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนได้มีบ้านหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคาร ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง ส่งผลงานเข้าประกวดกับ “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” หัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้ คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับการทำให้คนไทยได้มีบ้านในยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โดยเปิดให้นักศึกษาส่งผลงานในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที มาที่ www.ghbcreativeinnovationcontest.com ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนถึง 108 ผลงาน ก่อนที่ธนาคารจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมมาร่วมกิจกรรม Workshop เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนานวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมในรอบตัดสินขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินทั้ง 6 คน ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนจาก ธอส. จำนวน 3 คน 1.นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด 2.นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และ 3.นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คน คือ 1.นางวราพรรณ (หงุ่ยตระกูล) ทรัพย์ธนะอุดม นักแสดงเจ้าของรางวัลหน้ากากทองคำและตุ๊กตาทอง 2.สมาร์ท – นายกฤษฎา พรเวโรจน์ นักแสดง พระเอกละครที่มีดีกรีจบการศึกษาในระดับ ปริญญาโทด้านการออกแบบจากวิทยาลัยศิลปะและการดีไซน์จาก The Savannah College of Art and Design สหรัฐอเมริกา และ 3.นายพีรพัฒน์ อัญญะโพธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในการพิจารณา 5 ด้าน คือ 1.เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 2.แนวความคิดของโครงการ 3.ความเป็นไปได้ทางเชิงเทคนิค 4.การออกแบบ และ 5.การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Gift House โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย นางสาววรดา หมัดอุหมาด, นางสาวอานีต้า จิตภาค, นางสาวโซเฟีย หมัดร่วม, นางสาวกรนิสา เบ็นหมาน และนางสาวภูรินทร์ สายหยุด นำเสนอให้จัดทำ Application เรื่องการออมเงินเพื่อลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี จูงใจผู้ออมด้วยดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำเงินออมมาวางเป็นเงินดาวน์บ้านได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Home Loan Planner โดยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวสุรัสดา กิระวิทยา และนางสาวชัญญา โพธิ์พิทักษ์ธานนท์ ซึ่งนำเสนอให้มีการพัฒนาบริการใหม่ใน Application GHB All เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฟรีแลนซ์ที่ต้องการมีบ้านสามารถวางแผนทางการเงินอย่างมีระบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB one for Gen Y โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วยนางสาวรวิภา ไชยรบ และนายพิจักษณ์ สาทรสัมฤทธิ์ผล โดยพัฒนา Application เจาะกลุ่มคน Gen Y ที่ต้องการมีบ้านให้สามารถยื่นเอกสารการกู้แบบออนไลน์  พร้อมกับมีบริการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือโครงการที่อยู่อาศัย

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 รางวัล : ประกอบด้วยผลงานออมเพื่อบ้าน(Saving for home) โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล, ผลงาน Application GHB Repay You โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, ผลงาน GHB Kiosk โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานตู้เทคโนโลยี โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานบ้านในฝันอยู่ไม่ไกลแค่ปลายนิ้ว โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงาน Application GHB SMART SAVER โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลงาน SAVING UP FOR HOME ออมความฝันสร้างความจริง โดยนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“การที่มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ GHB Creative Innovation Contest มากถึง 108 ผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเยาวชนที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าประชาชน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับธนาคารหลังจบการศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ ทำให้คนไทยมีบ้านและนำความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้มาต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไป” นายฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน โดยตลอดระยะเวลา 67 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารเมื่อปี พ.ศ.2496 ธอส. สามารถสานฝันให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการที่ดี เหมาะสมต่อยุคสมัย และสอดคล้องกับความต้องการให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th