เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe 2020

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับนางอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany 2020: The Next Level, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 30 ท่าน ในโอกาสเข้าพบและทำกิจกรรม Sponsor Visit” เพื่อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประกวด Miss Tiffany Universe 2020 โดยการสนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสะท้อนนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและความรักทุกรูปแบบในกลุ่ม LGBTQ  โดยในงานมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่