โออิชิ กรุ๊ป “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน” ประจำปี 2563

ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน” ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 13  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี มนต์ฤดี อัครราช และ  ชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา มาร่วมในพิธี ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้