บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เพื่อร่วมหารือกับ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อม นางสาวอรนุช ศรีนนท์  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือลงพื้นที่มอบหนังสือเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชน ในโครงการ รับบริจาคหนังสือมีค่าเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในการนี้ บิ๊กซี ร่วมมีบทบาทในการจัดตั้งจุดรับบริจาคหนังสือ และกระจายนำส่งให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ณ ห้องประชุมบอร์ด  ชั้น 19 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้