ธ.ออมสิน ร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดบูธธนาคารออมสิน ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15 โดยมี นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารและประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา จังหวัดเชียงใหม่

โดยธนาคารออมสิน จัดบูธสะท้อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคม GSB Social Bank : ธนาคารออมสิน สร้างโอกาส สร้างความสุขให้คนไทย พร้อมนำนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายมาให้บริการ อาทิ สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย 2.5%ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี สินเชื่อธุรกิจ GSB D-Vers วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 3.99%ต่อปี และธนาคารได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เคยใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินมาก่อนและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19 สามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยให้ยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ ซึ่งผู้กู้จะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง