บิ๊กซี รับมอบ “รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี 2563”

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า นำโดย นางสาวสมหญิง ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เป็นตัวแทนรับมอบ “รางวัลเกียรติยศหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน” ในงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ในฐานะที่บิ๊กซีเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช. จาก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2563  โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ณ โถงวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนระบบการออมที่เข้มแข็ง โดยในปัจจุบันได้ทำการเปิดจุดบริการรับสมัครและชำระเงินออมสะสมของกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนใจสมัครสมาชิก และให้สมาชิกสามารถส่งเงินออมสะสมได้ง่ายขึ้น ผ่านจุดให้บริการบิ๊กเซอร์วิส ในบิ๊กซีกว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ