ธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 4

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงิน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 4 โดย ธ.ก.ส. นำเงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และบริการต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ระยอง จังหวัดระยอง