เอสซีจี คว้ารางวัล “องค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย”

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัล “องค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงาน “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน: The New Normal Public Toilet for All” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันส้วมโลก ประจำปี 2563 หรือ World Toilet Day 2020 โดยเอสซีจีได้ช่วยยกระดับระบบสุขาภิบาลด้วย “นวัตกรรมไซโคลนิกจากเอสซีจี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียของครัวเรือนให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนที่จะระบายสู่สาธารณะ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน

รวมทั้งยังช่วยหมุนเวียน “น้ำ” กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน โดยมีนายพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นตัวแทนรับรางวัลจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี

นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยว่า “เอสซีจีร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ พัฒนา “ไซโคลนิก” ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลครบวงจรที่สามารถแยกน้ำและกากของเสียจากสุขาออกจากกันได้ถึงร้อยละ 95 โดยเอสซีจี ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความสำคัญกับห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะอาด มีจำนวนมากเพียงพอ ติดตั้งง่ายและใช้งานได้หลายรูปแบบ พร้อมมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่น ๆ จากห้องน้ำสาธารณะ

ล่าสุด เอสซีจี ได้พัฒนานวัตกรรม “ไซโคลนิก” เพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำและครัวเรือนโดยเฉพาะ จึงเป็นเสมือนโรงบำบัดน้ำเสียย่อส่วนที่ทุกคนสามารถนำไปติดตั้งที่ห้องน้ำของตนได้ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย สามารถติดตั้งร่วมกับบ่อเกรอะหรือบ่อพักน้ำเสียที่มีอยู่แล้วได้ พร้อมใช้งานกับห้องน้ำหลายรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ติดตั้งระบบบำบัด “ไซโคลนิก” ในหลายพื้นที่ทั้งอาคารชุด สำนักงาน สวนสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน และสถานที่ก่อสร้าง โดยมีแผนจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศภายในสิ้นปีนี้

“นวัตกรรมไซโคลนิก สะท้อนถึงการมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านระบบสุขาภิบาลโลก เพื่อยกระดับสุขอนามัยและตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้ใช้ และชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ห่างไกล ให้เข้าถึงระบบสุขาภิบาลพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง” นายพิสันติ์ กล่าวทิ้งท้าย

นวัตกรรมไซโคลนิก เป็นระบบบำบัดของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร แยกน้ำและกากของเสียออกจากกันได้ถึงร้อยละ 95 โดยกากของแข็งจะถูกบำบัดผ่านกระบวนการทางความร้อน และกลายเป็นสารปรับสภาพดิน ส่วนของเหลวจะถูกบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้าจนปราศจากเชื้อโรค สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบบำบัด หรือระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ และแม่น้ำลำคลองได้อย่างปลอดภัย จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ นอกจากนี้ ยังใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อดักจับและกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการบำบัดของเสียอีกด้วย