เอไอเอ ประเทศไทย ตอบรับชีวิตยุคดิจิทัล เปิดบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งมอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอีเมลตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ถือเป็นการตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล โดยลูกค้าสามารถเลือกรับกรรมธรรม์เป็น e-Policy ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ในฐานะที่เอไอเอ ประเทศไทย ดูแลลูกค้าจำนวนกว่า 5 ล้านรายทั่วประเทศ ถือเป็นอันดับหนึ่งในตลาดประกันชีวิต เราได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาค้นหาข้อมูลหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งที่ทำให้คนไทยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เอไอเอยังตอบรับนโยบายของ คปภ. ที่ได้สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ดังนั้น เอไอเอจึงได้พัฒนาบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับไฟล์เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอีเมล ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งไฟล์กรมธรรม์ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสาร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรจากต้นไม้ โดย เอไอเอ จะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนลูกค้า และลูกค้ายังสามารถดูสำเนากรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService”

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/e-Policy.html หรือติดต่อ AIA Call Center โทร. 02-353-8811 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.