เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 จากผลงานปฏิทินชนิดแขวน ประเภททั่วไป ในชื่อชุด “ดูอาอุ เพื่อชีวิต” โดยมี นายบุญส่ง คุรุประดิษฐ์วงศ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารกิจกรรมตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา